Folder informacyjny w pdf._polski

geometr_memb_rur_25mm_zdjecie2

Folder informacyjny w pdf._angielski

GAMME_GENERALE139_DIAM_25_modif_

Charakter

Replique montre


Uyku Masallar?

  Materia?y:

  Materia? no?nika (supportu)- tlenek tytanu TiO2
  Materia? warstwy aktywnej membrany:

  • Mikrofiltracja (MF) -  tlenek tytanu TiO2 / cyrkonu ZrO2
  • Ultrafiltracja (UF) tlenek cyrkonu ZrO2
  • Ultrafiltracja (Fine UF) - tlenek tytanu TiO2

W?a?ciwo?ci:

  • Zwi?kszona powierzchnia filtracyjna w stosunku do membran konkurencyjnych (od 20 - 100%)
  • Zwi?kszona powierzchnia filtracyjna modu?ów (do 60 m2) w stosunku do membran klasycznych
  • Temperatura pracy do 150°C
  • Pe?en zakres pH od 0 - 14 (MF i UF)
  • Mo?liwo?? sterylizacji par? 121°C
  • Ci?nienie niszcz?ce > 90 atm. (9 Mpa)
  • Ograniczona wytrzyma?o?? chemiczna tylko w stosunku do kwasu fluorowodorowego i st??onego kwasu fosforowego

Dane techniczne:


Geometria przekroju

image003_1

Nazwa angielska

7-channel

Daisy 

Lotus 

19-channel 

Sunflower 

Dahlia 

Peony  

 Nazwa polska

7-kana?owa

Margaretka

Lotos

19-kana?owa

S?onecznik

Dalia

Piwonia

 ?rednica zewn. (mm)

25

25

25

25

25

25

25

 Ilo?? kana?ów

7

8

11

19

23

49

93

 ?rednica kana?u (mm)

6

6

4,6

3,5

3,6

2,5

1,6

Powierzchnia filtracyjna (m2)*

0,16

0,20

0,25

0,25

0,35

0,50

0,60

*dane dotycz? membran o d?ugo?ci 1178 mm
Dost?pne d?ugo?ci: 580, 850, 1000, 1020, 1178 mm
Dost?pne granice rozdzia?u (cut-off):
">
Zakres  Standardowe  Na zamówienie
 Mikrofiltracja (MF) 1,4 um - 0,8 um - 0,45 um - 0,2 um - 0,14 um replika uhren
 Ultrafiltracja (UF)  300 kD - 150 kD - 50- kD - 15 kD 500 kD - 100 kD - 30 kD - 10 kD
 Ultrafiltracja (Fine UF)  8 kD - 5 kD - 3 kD - 1 kD