Membrany laboratoryjne dost?pne s? w formie rurowej lub p?askiej.

Membrany rurowe

Dost?pne s? 1- lub 7-kana?owe membrany rurowe o ?rednicy 10 mm i d?ugo?ciach 250 mm oraz 600 mm 

<a href="https://www.allreplicabags.com/">www.allreplicabags.com</a>

membrana_OD10_1_channelmembrana_OD10_7_channels

Foto: Membrana 1-kana?owa (z lewej) i 7-kana?owa (z prawej)

Folder informacyjny w pdf.

Membrany rurowe nale?y zamontowa? w specjalnych obudowach. Patrz (Modu?y laboratoryjne) 

Membrany p?askie

Membrany p?askie dost?pne s? w formie kr??ków ceramicznych o ?rednicy 47mm lub 90 mm. Zastosowanie kr??ków ceramicznych wymaga ich zamontowania w specjalnym  statywie. Dost?pne s? statywy do filtracji klasycznej (dead-end) oraz specjalny statyw do filtracji cross-flow (dla kr??ków o ?rednicy 90mm) o nazwie 'Spirlab' 

<a href="https://www.allreplicabags.com/fendi.html">Fendi Replica Bags</a>

.

SPIRLAB_OD_90___DISKS

Foto: Kr??ki ceramiczne o ?rednicy 90 mm oraz statyw 'Spirlab' Rolex Replica Watches

Folder informacyjny w pdf.