Membrany montowane są w obudowach (carter), których wielkość i konfiguracja zależy od pożądanej powierzchni filtracyjnej urządzenia.

Szczegółowe dane nt. dostępnych obudów modułów filtracyjnych dostępne są w załączniku.

Folder informacyjny w pdf.


modu__y_1_3_7_19_37.jpg

Foto: zdjęcie obudów do zainstalowania 37, 19, 7, 3 i 1 membrany o średnicy 25 mm.

Maksymalna ilość membran możliwa do zamontowania w 1 obudowie wynosi 99 szt. (zdjęcie poniżej)

modul_99_23_Isoflux


Obudowy w całości wykonane są ze stali gatunku 316L. Na specjalne życzenie możliwa jest dostawa obudów wykonanych ze stali gatunku 904L (UB6)

Dostępne są 3 podstawowe typy przyłączy do obudów:

- kołnierzowe - 'ISO flange'

- klamrowe - typu 'clamp'

- szczękowo-śrubowe - 'screw clamp'

connections_CARTER_7_25

Foto: Dostępne połaczenia obudów - clamp (z lewej), screw-clamp (w środku), ISO-flange (z prawej)