Membrany montowane są w obudowach. Membrana zamontowana w obudowie stanowi moduł filtracyjny.

Dostępne są obudowy do zamontowania 1 lub 4 membran rurowych (tzw. 'helikopter').

Obudowy dostępne są w 2 długościach: do zamontowania membran 250 mm i 600 mm.

obudowa_1x250_mm

Foto: Obudowa do zamontowania 1 membrany o długości 250 mm

Folder informacyjny w pdf.


helikopter_zoom

Foto: Obudowa do zamontowania 4 membrany o długości 600mm (tzw. helikopter)

Obudowa 'helikopter' umożliwia pracę z 4 różnymi membranami jednocześnie. W trakcie filtracji uzyskiwane są 4 różne filtraty (permeaty), z każdej z membran oddzielnie. Zastosowanie obudowy tego rodzaju umożliwia skrócenie czasu badań,  a także zapewnia maksymalną porównywalność wyników ze względu na jednoczesną pracę w identycznych warunkach procesowych (ciśnienia, przepływ, temperatura) z tym samym produktem (nadawą).

Folder informacyjny w pdf.