Usługa dotyczy przeprowadzenia badań półtechnicznych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zatężania roztworów właściwych, koloidalnych, emulsji itp. przy użyciu instalacji pilotowej filtracji membranowej.

Instalacja została wykonana w standardzie higienicznym, a wszystkie elementy stykające się z produktem wykonano ze stali gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie półautomatycznym. Umożliwia prowadzenie procesu w trybie periodycznym lub ciągłym.

Oferowana instalacja pracuje z wykorzystaniem rurowych membran ceramicznych o średnicy 25 mm i długości 1178mm, do mikro- lub ultrafiltracji, wykonanych w całości z materiałów nieorganicznych lub też spiralnych mikro- lub ultrafiltracyjnych 4-calowych membran polimerowych (wykonanych z materiałów organicznych).

asdasd

Instalacja wyposażona jest zamiennie w jeden z dwóch modułów filtracyjnych przeznaczonych do zamontowania membran ceramicznych (od 1 do 5 szt. membran) oraz w 1 moduł do zainstalowania 1 szt. spiralnie zwijanej 4-calowej membrany polimerowej.


Instalacja wyposażona jest w układ 3 pomp wirowych w wykonaniu higienicznym: pompy mobilnej podającej produkt ze zbiornika klienta oraz 2 pomp wirowych zamontowanych na instalacji (zasilającej i cyrkulacyjnej) Pompy posiadają układ regulacji częstotliwości (falownik) umożliwiający stosowanie szerokiego zakresu parametrów pracy, a w szczególności prędkości przepływu i ciśnień roboczych. Sterowanie parametrami pracy pomp odbywa się z panelu operatora, na którym dodatkowo wyświetlane są wybrane parametry procesowe instalacji - ciśnienia, temperatura, przepływy filtratu (permeatu) oraz koncentratu (retentatu). Instalacja wyposażona jest w układ 3 przepływomierzy umożliwiających prowadzenie w czasie rzeczywistym pomiarów natężenia przepływu nadawy (produktu), koncentratu (retentatu) oraz filtratu (permeatu). Układ wyposażony jest w urządzenie do archiwizacji parametrów procesowych.

asdasd1