Usługa dotyczy przeprowadzenia badań laboratoryjnych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zatężania roztworów właściwych, koloidalnych, emulsji itp. przy użyciu laboratoryjnej instalacji pilotowej filtracji membranowej.

Instalacja w całości (oprócz rotametru z PSU) wykonana jest ze stali kwasoodpornej gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie manualnym z automatyczną regulacją temperatury w trakcie procesu filtracji i mycia.

Oferowana instalacja pracuje w oparciu o rurowe membrany ceramiczne o średnicy 10 mm i długości 600 mm, do mikro- ultra- lub nanofiltracji, wykonane w całości z materiałów nieorganicznych. Umożliwia prowadzenie procesu w trybie
periodycznym lub ciągłym.

PILOT_Intermasz_ma__y_zoom2

Instalacja wyposażona jest w dwa niezależne moduły filtracyjne umożliwiające jednoczesne użycie dwóch membran o różnych granicach rozdziału (cut-off). Dostępne są następujące granice rozdziału:
NF - 450 Da;
UF- 1; 3; 5; 8; 15; 50; 150; 300  kDa
MF- 0,14; 0,2; 0,45; 0,8  i 1,4 um.
Każdy z dwóch modułów posiada niezależny układ odprowadzenia filtratu (permeatu).

Instalacja jest wyposażona jest w układ rotametrów umożliwiających prowadzenie w czasie rzeczywistym pomiarów natężenia strumienia nadawy (produktu). Możliwym jest też podłączenie przepływomierzy do pomiaru strumienia filtratu (permeatu).

Instalacja posiada automatyczny układ kontroli i regulacji temperatury w trakcie prowadzenia procesu oraz podgrzewanie środków myjących w trakcie cyklu regeneracji membran.

W celu uzyskania bliższych danych nt. parametrów technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy info@intermasz.com   lub telefoniczny pod nr 694 614 546.