Usługa dotyczy przeprowadzenia badań półtechnicznych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zatężania roztworów właściwych, koloidalnych, emulsji itp. przy użyciu instalacji pilotowej filtracji membranowej.

Instalacja została wykonana w standardzie higienicznym, a wszystkie elementy stykające się z produktem wykonano ze stali gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie półautomatycznym.

Oferowana instalacja pracuje w oparciu o rurowe membrany ceramiczne o średnicy 25 mm i długości 1178mm, do mikro- ultra- lub nanofiltracji, wykonane w całości z materiałów nieorganicznych. Umożliwia prowadzenie procesu w trybie periodycznym lub ciągłym.

pilot_7_membranowy_zoom

Instalacja wyposażona jest w jeden moduł filtracyjny, do którego można zamontować do 7 szt. membran.  Dostępne są komplety membran o następujących granicach rozdziału:

UF-  300  kDa

MF- 0,14, 1,2 i 1,4 um (wszystkie w wersji ISOFLUX)
Pozostałe granice rozdziału - na zapytanie.


Instalacja wyposażona jest w układ 3 pomp w wykonaniu higienicznym: 2 pomp wirowych (zasilającej i cyrkulacyjnej) oraz pompy krzywkowej przystosowanej do tłoczenia cieczy o wysokich lepkościach. Wszystkie pompy posiadają układ regulacji częstotliwości (falownik) umożliwiający stosowanie szerokiego zakresu parametrów pracy, a w szczególności prędkości przepływu i ciśnień roboczych. Sterowanie parametrami pracy pomp odbywa się z dotykowego panelu operatora, na którym dodatkowo wyświetlane są wybrane parametry procesowe instalacji - ciśnienia, temperatura, przepływy filtratu (permeatu) oraz koncentratu (retentatu).

Instalacja wyposażona jest w układ przepływomierzy / rotametrów umożliwiających prowadzenie w czasie rzeczywistym pomiarów natężenia przepływu koncentratu oraz filtratu.

przeplywomierze LR2_1

W celu uzyskania bliższych danych nt. parametrów technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy info@intermasz.com   lub telefoniczny pod nr 694 614 546.