Usługa dotyczy przeprowadzenia badań wielkolaboratoryjnych / ćwierćtechnicznych z zakresu frakcjonowania, oczyszczania lub zatężania roztworów właściwych, koloidalnych, emulsji itp. przy użyciu instalacji pilotowej filtracji membranowej.

IMG_1098

Instalacja w całości wykonana jest ze stali kwasoodpornej gatunku 316L. Instalacja pracuje w trybie manualnym

Oferowana instalacja pracuje w oparciu o rurowe membrany ceramiczne  o średnicy 25 mm i długości 1178 mm, do mikro- ultra- lub nanofiltracji, wykonane w całości z materiałów nieorganicznych. Umożliwia prowadzenie procesu w trybie
periodycznym lub ciągłym.

Dostępne są następujące granice rozdziału:
NF - 450 Da;
UF- 1; 3; 5; 8; 15; 50; 150; 300  kDa
MF- 0,14; 0,2; 0,3; 0,45; 0,8; 1,2 i 1,4 um.

MF (Isoflux?)- 0,14; 0,2; 0,45; 0,8; 1,2 i 1,4 um.
Każdy z dwóch modułów posiada niezależny układ odprowadzenia filtratu (permeatu).