Oferta dotyczy przeprowadzenia prób suszenia rozpyłowego produktów płynnych w skali półtechnicznej z wykorzystaniem suszarni rozpyłowej firmy NIRO (typ NIRO Minor).

wieza_NIRO_LR

Suszarnia rozpyłowa pracuje w oparciu o mechanizm rozpyłowy, w którym produkt płynny poddany suszeniu jest rozpylany w komorze suszącej z gorącym powietrzem przy użyciu szybko rotującego dysku rozpyłowego (atomizera), pozwalającego na uzyskanie proszku o wielkości cząstek w przedziale od ok. 20-100 um.

W zależności od zastosowanych parametrów procesu suszenia możliwym jest odparowanie od ok. 8-12 kg wody/h. Te parametry są optymalne do uzyskania w trakcie jednej próby od kilku do kilkunastu kg gotowego proszku.

W przypadku suszenia produktów o dużej wrażliwości termicznej możliwym jest zastosowanie rozdzielacza produktu wykonanego ze specjalnego tworzywa o niskiej przewodności cieplnej, pozwalającego na minimalny transfer ciepła z komory suszarniczej do mechanizmu rozpyłowego i dalej do produktu przed do-prowadzeniem produktu na dysk rozpyłowy.

Suszarnia wyposażona jest w pompę podającą z regulacją prędkości napływu oraz zespół grzałek elektrycznych do regulacji temperatury powietrza wlotowego.

Produkt poddany suszeniu może zostać przygotowany ze składników płynnych według receptury Zleceniodawcy (i z dostarczonych przez niego składników) bądź przygotowany we własnym zakresie przez Zleceniobiorcę (po wcześniejszym uzgodnieniu). Możliwym jest również dostarczenie komponentów sproszkowanych, ich upłynnienie i zmieszanie przed samą operacją suszenia.

W celu uzyskania bliższych danych nt. parametrów technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy info@intermasz.com   lub telefoniczny pod nr 694 614 546.