Oferujemy przeprowadzenie prób pilotowych z wykorzystaniem  urz?dze? pó?technicznych do procesów:

1. Wirowania

Wirówka pionowa o wydajno?ci do 600 l/h (dla mleka pe?nego o temp. ok. 40 st. C)

2. Pasteryzacji

Pasteryzator p?ytowy Alfa-Laval o wydajno?ci do 70 l/h, temp. pasteryzacji do 95 st.C

pasteryzator_LR

3. Homogenizacji

Homogenizator szczelinowy Rannie o imitacion panerai wydajno?ci do ok. 80 l/h, ci?nienie do 200 atm.

homogenizator_LR

4. Zag?szczania na wyparce pró?niowej

Wyparka pró?niowa Alfa Laval Centri-therm o zdolno?ci odparowania do 10 kg wody/h.

wyparka_LR

W celu uzyskania bli?szych danych nt. parametrów rolex kopia technicznych instalacji i warunków cenowych prosimy o kontakt mailowy na adres laboratorium@intermasz.com lub telefoniczny pod nr 604 606 827.