Oferujemy usługowe przeprowadzenie podstawowych analiz z zakresu oznaczeń:

- suchej masy metodą wagosuszarkową

- suchej masy metodą wagową

- oznaczeń składu fizykochemicznego mleka z wykorzystaniem analizatora EKOMILK (s.m. beztłuszczowa, białko, tłuszcz, punkt zamarzania, dodatek wody, ciężar właściwy)

- oznaczanie zawartości azotu ogólnego (białka ogółem) metodą Kjeldahla

- oznaczanie tłuszczu 

- oznaczanie kwasowości miareczkowej

analityka LR_1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy laboratorium@intermasz.com lub telefoniczny pod numerem 604 606 827