Napoje alkoholowe

Aplikacja:
Klarowanie wina
Branża:
Napoje alkoholowe
Cel procesu:
Celem mikrofiltracji surowego wina jest zastąpienie klasycznego procesu (dekantacja, filtracja diatomowa, membrany płytowe i polimerowe).
Rozwiązanie Intermasz / TAMI Industries:
Podczas procesu produkt jest frakcjonowany na dwie części:

-Permeat, wolny od zawiesiny, mętność <1NTU

-Retentat zawierający ~98% zawiesiny, mętność >1000NTU

Przewagi proponowanego rozwiązania:
-Klarowny filtrat

-Brak produktów ubocznych do utylizacji

-Znaczące skrócenie procesu technologicznego

Więcej na ten temat: