Akademia Morska w Szczecinie
Centralne Laboratorium Przemysłu
Instytut Biotechnologii Przemysłu
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
instytut chemii przemysłowej
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Politechnika Krakowska
Politechnika Radomska
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
UAM w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
Wrocławski Park Technologiczny
Zachodniopomorski UT
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
Lubuski osrodek innowacji i wdrozen