INTERMASZ - Filtracja membranowa

Siedziba firmy / biuro icon_home

ul.?wi?tokrzyska 87
62-300 Wrze?nia

tel./fax: (61) 4379 105
kom. +48 694 614 546

info@intermasz.com

Laboratoriumicon_lab


ul. Czerniejewska 1


(na terenie Spó?dzielni Mleczarskiej  we Wrze?ni)
62-300 Wrze?nia
tel. (61) 4361 929
fax: (61) 4379 105
kom: +48 604 606 827

laboratorium@intermasz.com

Uyku Masallar?