Nasza historia

Ukończenie Technikum Mleczarskiego we Wrześni przez Józefa Skrzypka – założyciela Intermasz

1959

chart


chart

1961

Ukończenie stażu w OSM Szamotuły.


Ukończenie studiów SGGW, Przetwórstwo mleczarskie

1966

chart


chart

1968

Kierownik ds. Technicznych w OSM Łubienica


Rozpoczęcie pracy w Instytucie Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie (przemianowanego na Instytut Mleczarstwa), Zakład Urządzeń i Automatyzacji - Pracownia Rozwojowych Badań Procesów Technicznych we Wrześni

1968

chart


chart

1969

dzięki współpracy z docentem dr Eugeniuszem Rembowskim (Ś.P. 2010) z Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego (prekursora INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO) udało się pozyskać do laboratorium we Wrześni pierwsze w Polsce techniki membranowe


wdrożenie pierwszej w Polsce instalacji RO w Mleczarni w Łowiczu wraz doc. Rębowskim i Instytutem Fermentacji

1970

chart


chart

1976

Patent PRL nr 74336, 1976 Sposób wytwarzania odżywek mlecznych zwłaszcza dla niemowląt -Pawlik S., Dąbrowska W., Pawlik A., Skrzypek J.


Patent PRL nr 120061 - Sposób otrzymania cukru mlekowego ze serwatki - Groman A., Sikora P., Skrzypek J., Pawlik S.

1983

chart


mleko

1984

Patent PRL nr 122809 - Sposób wytwarzania suchych koncentratów mlecznych - Pawlik S., Skrzypek J., Dąbrowska A., Zgiernicka A


Wyróżnienie Rady Stołecznej Naczelnej Organizacji Technicznej (Konkurs “Mistrz Techniki”) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki

1985

mleko


mleko

1986

Nagroda I-ego stopnia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej za opracowanie i zastosowanie w skali przemysłowej oryginalnej technologii otrzymywania z mleka chudego kazeiny specjalnej jakości do celów elektroniki, farmacji i poligrafii


Patent PRL nr 138553 - Sposób wytwarzania dietetycznej odżywki mlecznej - Pawlik S., Skrzypek J., Baranowski A., Dąbrowska A., Zgiernicka A

1987

mleko


mleko

1988

Zespołowa Nagroda Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie za Doskonalenie Odżywek Humanizowanych - opracowanie technologii odżywki “Laktowit OH” (Józef Skrzypek – drugi od prawej)


Otrzymanie Brązowego Krzyża Zasługi przez Józefa Skrzypka

1989

mleko


mleko

1990

1993

Patent PRL nr 142648 - Sposób przerobu serwatki - Elżbieta B. Gaweł J., Korolczuk J., Walow M., Skrzypek J. ii

Patent RP nr 158291 - Sposób wytwarzania mleka humanizowanego - Pawlik S., Baranowski A., Skrzypek J., Zgiernicka A


rozpoczęcie współpracy w Tami Industries

Pierwsza w Polsce instalacja do oczyszczania ługu sodowego i kwasu azotowego pracująca w oparciu o membrany ceramiczne

1998

mleko


mleko

1999

rozszerzenie współpracy z firmami farmaceutycznymi i przemysłem biotechnologicznym


Uruchomienie instalacji w do regeneracji kąpieli odtłuszczających w Grupie VAG.

2000

mleko


mleko

2003

powstaje pierwsza instalacja pilotowa pracująca w oparciu o przemysłowe membrany ceramiczne pozwalająca na zachowanie pełnej skalowalności przeprowadzonych prób


wspólnie z Obram powstaje pierwsza w Polsce instalacja do oczyszczania solanek serowarskich pracująca w oparciu o membrany ceramiczne w Mleczarni w Wysokim Mazowieckim

2003

mleko


mleko

2005

Pierwsza w Polsce instalacja dwuzadaniowa do oczyszczania mikrobiologicznego zarówno mleka skupowego jak i serwatki w mleczarni w Wolsztynie


Budowa pierwszej przemysłowej instalacji UF do produkcji serka smarownego w oparciu o membrany ceramiczne w Mleczarni w Szprotawej

2010

mleko


mleko

2013

Intermasz uznany za najlepszego partnera Tami Industries na świecie (współwłaściciel Marcin Skrzypek czwarty po lewej ze statuetką zwycięzcy)


powstaje pierwsza w Polsce instalacja do obróbki serwatki słodkiej bez użycia wirówki w Zalesiu wraz z odzyskiem wody technologicznej bez użycia polishera

2014

mleko


mleko

2015

Rozpoczęcie współpracy z przemysłem ciężkim. Powstaje pierwsza instalacja do oczyszczania ścieków po obróbce szkła


Powstanie pierwszej na świecie instalacji do odzysku pyłu kazeinowego i produkcji z niego serka smarownego w Mleczarni w Brześciu

2016

mleko


mleko

2018

uruchomiono pierwszą w Polsce instalację do obróbki Colostrum.


koncepcja technologiczna do produkcji naturalnych nawozów humusowych

2020

mleko


mleko

2021

autorskie rozwiązanie do separacji metabolitów powstałych przy fermentacji wytłoków rzepakowych


ćwierćwiecze współpracy z Tami Industries

2023

Tami 25 lat