Usługi

Posiadamy własne laboratorium Badawczo-Rozwojowe funkcjonujące nieprzerwalnie do 1968 roku, którego nadrzędną zasadą jest otwartość dla wszystkich zainteresowanych. Nie dyskryminujemy nikogo i wszystkich zapraszamy do współpracy. Z laboratorium korzystają zarówno przedstawiciele przemysłu jak i instytucje naukowe. Wyposażenie laboratorium pozwala wykonać testy na skalę laboratoryjną jak i półprzemysłową:

 

wirowanie WIROWANIE

 

filtracja i zagęszczanie FILTRACJA I ZAGĘSZCZENIE

 

homogenizacja ciśnieniowa HOMOGENIZACJA CIŚNIENIOWA

 

emulsyfikacja membranowa EMULSYFIKACJA MEMBRANOWA

 

zagęszczanie na wyparce próżniowej ZAGĘSZCZANIE NA WYPARCE PRÓŻNIOWEJ

 

suszenie rozpyłowe SUSZENIE ROZPYŁOWE

 

Dysponujemy własnym zapleczem pomiarowym, gdzie wraz z przeprowadzaniem badań jesteśmy w stanie na bieżąco analizować otrzymywane wyniki.
Zakres badań fizykochemicznych obejmuje oznaczenia:

 • Azot ogólny/białkowy/niebiałkowy metodą Kjeldahla
 • Tłuszcz metodą Gerbera
 • Ciężar właściwy
 • Przewodność właściwa / TDS
 • Alkaliczność (anlakiczność-m, alkaliczność-p)
 • Kwasowość czynna
 • Kwasowość miareczkowa (potencjalna)
 • Sucha masa wagowa (metoda wagosuszarkowa)
 • Sucha masa refrakcyjna
 • Mętność nefelometryczna
 • Twardość ogólna wody
 • Współczynniki nasycenia wody pHs / LSI / RSI

Pełen zakres dostępnych technik membranowych (MF, UF, NF, RO, pRO, ED) służy naszym klientom od lat i pomaga im w zrozumieniu technologii separacji i zagęszczania. Pośród naszych usług możemy pomóc Państwu zaprojektować niezbędne modyfikacje już istniejących instalacji przemysłowych.