Zastosowania

Rosnąca popularność rozwiązań membranowych jest wypadkową zarówno udoskonalania materiałów stosowanych do produkcji membran (więcej o samych membranach znajdziesz tutaj), jak i coraz większej konieczności odzyskiwania składników cieczy w praktyce przemysłowej. Techniki membranowe stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba klarowania, frakcjonowania bądź zatężania substancji występujących w strumieniach technologicznych.
Ponadto coraz większym zainteresowaniem cieszą się procesy homogenizacyjne wykorzystujące membrany.
Przykładowe zastosowania znajdziesz poniżej.