Nasze zasady

Nasze zasady nie są jedynie zbiorem poglądów, ale są nadrzędną normą jaką Intermasz wyraża w swojej działalności. Tworzą podstawę strategii przedsiębiorstwa i determinują kierunek naszych działań.
W stosunku do nas samych, naszych dostawców i naszych klientów kierujemy się otwartością, partnerstwem, zaufaniem, odpowiedzialnością i współpracą.