Nasze Wartości

grafika

1. Instalacje mają służyć ludziom i ułatwiać życie. Zadowolenie Operatorów naszych instalacji jest dla nas najwyższą formą pochwały.

2. Tak jak nasi klienci jesteśmy zbiorem indywidualności. Wierzymy jednak, że przez współpracę indywiduów osiąga się najlepsze efekty.

3. Uczymy się wzajemnie w jaki sposób procesy produkcyjne przeprowadzać coraz bardziej efektywnie.

4. Nasze instalacje są naszym powodem do dumy. Dbamy o to, by były one w pełni użyteczne zapewniając serwis i wsparcie techniczne nieograniczone czasowo ani terytorialnie.

5. Jakość instalacji membranowej nie jest określona w momencie uruchomienia, a dopiero tam zaczyna się formować.

6. Dajemy równy dostęp do zaplecza rozwojowo-badawczego i najlepszych dostępnych technologii dla wszystkich ludzi. Propagujemy Best Available Techniques.

7. Nie akceptujemy połowicznych rozwiązań. Do każdego problemu podchodzimy z pasją nie posługując się kalkami myślowymi.

8. Rozumiemy, że dzięki naszym klientom możemy wzrastać, doskonalić się i wzajemnie się uczyć. Są prawdziwym źródłem naszych inspiracji.