Przemysł spożywczy

Możliwości zastosowania podziału membranowego w przemyśle pożywczym są bardzo szerokie. Przyczyny ekonomiczne oraz ekologiczne wymuszają na producentach konieczność zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych stąd pojawiają się nowe obszary zastosowania technik membranowych.

Poniżej przedstawiamy zarówno najczęstsze zastosowania membran jak również te niej oczywiste.