Instalacje membranowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo instalacje membranowe do wszelkich rodzajów zastosowań począwszy od małych instalacji laboratoryjnych, przez instalacje pilotażowe pozwalające na odtworzenie procesu produkcyjnego w małej skali i jego pełne skalowanie po instalacje w pełni przemysłowe.

Realizujemy instalacje w czterech głównych standardach wykonania w zależności od charakterystyki przetwarzanego produktu.

ikona industry

 

INDUSTRY – to sposób wykonania idealny dla przemysłu ciężkiego i oczyszczalni ścieków. Charakteryzuje się wykorzystaniem rozwiązań pozwalających na maksymalizację efektu przy użyciu jak najbardziej ekonomicznych rozwiązań.

PRZYKŁAD STANDARDU INDUSTRY WYKONANIA SPAWÓW: spawy wykonywane ręcznie w osłonie gazowej.

 

Ikona hygenic

 

HYGIENIC – to najczęstszy sposób wykonania dla przetwórstwa spożywczego, gdzie przetwarzane są produkty żywnościowe o niskich lepkościach, metabolity bakteryjne, suplementy diety, kosmetyki jednobazowe lub pasze. Procesy sanityzacyje wykonywane są w łatwy sposób pozwalający za uzyskanie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

PRZYKŁAD STANDARDU HYGIENIC WYKONANIA SPAWÓW: spawy wykonywane ręcznie w osłonie argonu z certyfikatem czystości gazu.

 

Ultra hygenic
ULTRA HYGIENIC
– to sposób wykonania dla przetwórstwa spożywczego, gdzie mamy do czynienia z produktami o wysokich lepkościach lub/i łatwo ulegających degradacji mikrobiologicznej (np. w przetwórstwie krwi). Standard ten wykorzystywany jest również z farmacji do leków przeznaczonych do przyjmowania drogą doustną, gdzie wysoki poziom redukcji AFI jest kluczowy oraz w produkcji kosmetyków emulsyjnych. Prócz procesów sanityzayjnych ten standard pozwala na wykorzystanie procesów sterylizacyjnych.

PRZYKŁAD STANDARDU ULTRA HYGIENIC WYKONANIA SPAWÓW: spawy wykonywane ręcznie w osłonie argonu z certyfikatem czystości gazu. Spawacz posiada certyfikat do wykonywania spawów, a same spawy są ocenione pod kątem gładkości. Dodatkowo wykonane są zdjęcia endoskopowe spoin.

 

 
Aseptic

ASEPTIC – jest najwyższym standardem higienicznym wykonania przeznaczonym główne dla produktów farmaceutycznych przeznaczonych do iniekcji lub stosowania na błony śluzowe. W przetwórstwie spożywczym wykorzystywany jest do produkcji wyrobów o przedłużonym terminie do spożycia. Strefy ASEPTIC izolowane są od otoczenia.

PRZYKŁAD STANDARDU ASEPTIC WYKONANIA SPAWÓW: spawy wykonywane głównie na orbitalu. Tam gdzie nie ma takiej możliwości spawy ręczne w osłonie argonu z certyfikatem czystości gazu i spawy te są identyfikowane oraz oznaczone. Spawacz posiada certyfikat do wykonywania spawów, a same spawy są ocenione pod kątem gładkości. Dodatkowo wykonane są zdjęcia endoskopowe spoin 

 

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji membranowej zawsze musimy poznać oraz rozumieć proces produkcyjny jaki ma się odbywać na danej instalacji i z tego względu proponujemy wykonanie procesu wdrożeniowego.