Instalacje laboratoryjne

Instalacje laboratoryjne są najmniejszymi instalacjami wykorzystującymi procesy membranowe.
Stosowane są w warunkach laboratoryjnych, gdzie podczas badań konieczne jest frakcjonowanie składników cieczy.
Najmniejsza partą cieczy, jaka może zostać poddana obróbce wynosi już 200ml przy instalacji wykorzystującej membrany płaskie.

zamontowane laboratorium

Przykładowa instalacja laboratoryjna z membranami płaskimi

Natomiast najmniejsza objętość cieczy do procesu obróbki z membranami rurowymi to około 2000ml.

instalacja laboratorium

Przykładowa instalacja laboratoryjna z membranami rurowymi

W instalacjach laboratoryjnych wykorzystuje się membrany, które mają nieco odmienną budowę od membran przemysłowych. Z tego też powodu nie jest możliwe bezpośrednie skalowanie otrzymywanych parametrów procesowych na skalę przemysłową. Uzyskiwane ciśnienia pracy jak i wydajności nie mogą być brane za podstawę do projektowania przemysłowych instalacji membranowych.
Niemniej jednak efekty same separacji membranowej takie jak granica podziału, czy też charakter uzyskiwanego permeatu i retentatu odzwierciedlają efekty, jakie uzyskiwane są w rozwiązaniach przemysłowych.

Intermasz realizuje zlecenia na wykonanie instalacji laboratoryjnych. By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami.