Membrany polimerowe

Membran polimerowe stanowią najszerszą grupę ze wszystkich używanych membran. W porównaniu z innymi typami membran membrany polimerowe wykazują również najszerszy zakres wyboru punktu odcięcia (cut-off). Wciąż postępujące prace nad nowymi wdrożeniami, nowymi materiałami wskazują na to, że wskazany trend nie ulegnie zmianom. Dlatego z oczekiwaniem wypatrujemy, kiedy membrany polimerowe oparte o PVDF charakteryzujący się świetną odpornością chemiczną zostanie upowszechniony. Na chwilę sporządzania niniejszych danych (2023) na świecie jest ponad 1000 producentów membran polimerowych, aczkolwiek próżnym jest szukanie membran innych niż płaskie wykonanych ze wspomnianego materiału. Niniejszym zachęcamy każdego producenta membran spiralnych i rurowych z PVDF do współpracy.

Znacząc większość używanych membran polimerowych w ujęciu globalnym jest wykorzystywana na do procesów związanych z oczyszczaniem wody i ścieków. Zestawienie kierunków wykorzystania membran polimerowych przedstawiono na poniższym wykresie.

Kierunki wykorzystania membran

Dlatego też mówiąc o membranach polimerowych często pierwsza myśl jaka przyświeca rozmówcy kieruje się w stronę kotłowni, gdzie zamontowana jest instalacja RO. Intermasz nie zajmuje się uzyskiwaniem wody RO z wody studziennej. Natomiast uzyskanie wody RO z wód odpadowych i ścieków leży w obszarze naszego zainteresowania.

 

Nie jest łatwym przewidzenie dokładnej żywotności membran polimerowych. niemniej jednak przyjmuje się zwyczajowo, że okres ten wynosi około 24 miesiące. Spadek wydajności na membranach polimerowych jest niestety sytuacją naturalną. Dzięki naszemu doświadczeniu wypracowaliśmy metody określenia poprawności funkcjonowania membran polimerowych.

Rzadko bowiem sam wygląd membrany jasno wskazuje jaka sytuacja mogła mieć miejsce, ale i z takimi sytuacjami mamy do czynienia.

 

Współpracujemy z następującymi producentami membran polimerowych by zapewnić Państwu dostęp do najlepszych możliwych technologii:

Koch Logo

Mann+Hummel

DuPont FilmTec

PCI Membranes