Membrany ceramiczne

Instalacje oparte o membrany ceramiczne poza podstawową funkcją separacyjną mogą z powodzeniem zastępować wirówki, baktofugi, klaryfikatory czy homogenizatory.

Membrany ceramiczne w porównaniu z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii polimerowej możemy śmiało nazwać membranami specjalnego przeznaczenia. Wynika to główne z faktu ich niesamowitej wytrzymałości chemicznej (nie są odporne jedynie na HF) jak i termicznej co ułatwia możliwość łatwej regeneracji. Można zatem powiedzieć, że tam gdzie kończą się membrany polimerowe, zaczynają się membrany ceramiczne. Tam gdzie kończą się membrany ceramiczne otwiera się obszar membran polimerowych. Dlatego w naszej działalności zawsze stosujemy metodę doboru opartą o najlepszą dostępną technologię (BAT) zgodnie z naszą misją działania.

Żywotność membran ceramicznych określa się na co najmniej 4 lata. Jednak zdarzają się instalacje, gdzie membrany ceramiczne pracują po 12 i więcej lat.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Tami Industries – wiodącego francuskiego producenta membran ceramicznych do 1998 roku stąd w 2023 obchodziliśmy ćwierćwiecze naszych wspólnych wysiłków.

Tami logo