Proces wdrożeniowy

Instalacja membranowa to skomplikowane urządzenie, które by móc spełniać swoją funkcję musi zostać właściwie zaprojektowane, jego elementy muszą być dobrane w perfekcyjny sposób, a sposób wykonania urządzenia musi być wygodny dla mającego go obsługiwać personelu. To właśnie czas projektowania urządzenia oraz okres rozruchu technologicznego w największym stopniu warunkują dalszą niezawodność działania instalacji. Firma Intermasz przyjmując zlecenie wykonania lub zmodyfikowania istniejącej już maszyny nie zaczyna jednak od projektu, ale robi jeszcze krok poprzedzający, rozpoczynając od definicji problemu. Etap ten jest traktowany jako nieodzowny i w gruncie rzeczy jest on najbardziej pracochłonny ze wszystkich

Ikona definiowanie problemu1. DEFINIOWANIE PROBLEMU – odbywa się poprzez przeprowadzenie prób półtechnicznych najczęściej w docelowym zakładzie produkcyjnym. Próby takie odbywają się zwykle przy wykorzystaniu pilotowych instalacji membranowych. W taki sposób możemy się upewnić, że dobierana metodyka jest Najlepsza Dostępną Technologią (BAT). To tutaj zapada decyzja o wyborze standardu wykonania INDUSTRY, HYGIENIC, ULTRA HYGIENIC czy też ASEPTIC.

Ikona projektowanie2. ETAP PROJEKTOWANIA (DQ)- to kluczowy okres powstawania instalacji. W tym momencie informacjami wymieniają się Działy Techniczne Intermasz i Zleceniodawcy. Uzgadniane są również użyteczności i ergonomia maszyny z Działem Produkcyjnym Zleceniodawcy. W całym etapie projektowania również uczestnictwo Działów Technologicznych jest wymagane by zagwarantować maksymalną użyteczność projektowanej instalacji.


Ikona etap realizacji3. ETAP REALIZACJI – obejmuje okres, kiedy instalacja jest wykonywana fizycznie, tworzone są połączenia elektryczne oraz tworzony jest program sterowania. Na tym etapie dokonujemy wymiany uwag ze Zleceniodawcą oraz wykonywane są testy FAT.


Ikona etap rozruchu4. ETAP ROZRUCHU – po zamontowaniu instalacji i jej uzbrojeniu wykonywane są testy I/O oraz SAT.
Potwierdzane jest spełnienie założeń projektowych oraz bezpieczeństwo maszyny.
Następnie wykonywane są testy IQ, OQ i PQ gdzie potwierdza się, że wszystkie założenia poprzez osiągnięcie takiego efektu, jak w dokumentacji oraz ewentualnie prowadzonych próbach półtechnicznych.

Ikona etap nadzoru5. ETAP NADZORU SERWISOWEGO – rozpoczyna się w momencie oddania instalacji do użytku i… nigdy się nie kończy. Pracownicy Intermasz dbają o to, by instalacja zachowywała pełną użyteczność. Zmieniające się technologie ponadto pozwalają na zastosowanie kolejnych użyteczności.

Dopuszcza się wykonanie procesu wdrożeniowego w uproszczony sposób, jednak nasze doświadczenie wskazuje, że ten wyżej opisany zapewnia zarówno nas, jak i Zleceniodawcę, że wdrożenie odbyło się w pełny sposób, a maszyna jest w pełni funkcjonalna.